دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش یازدهم

چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز چهارشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۴ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNow
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای ۳۰ تن از اعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.CASTELL ESTELLER, Anna M
Barcelona
Spain 

۲. CASTELLANOS DE MARCOS, Santiago
Madrid
Spain

 

۳. CASTELLARIN, Gelindo
Udine
Italy

 

۴. CASTILLO, Claudia
Buenos Aires
Argentina

 

۵. CASTILLO, Jorge
Córdoba
Argentina

 

۶. CASTRILLO MIRAT, Dolores
Madrid
Spain

 

۷. CASTRO, Eliana Bentes
Rio de Janeiro
Brazil

 

۸. CASTRO, Helenice Saldanha de
Minas Gerais
Brazil

 

۹. CASTRO, Karina
Buenos Aires
Argentina

 

۱۰. CASTRO, Lucy de
Salvador-Bahia
Brazil

 

۱۱. CASTRO, Sérgio de
Belo Horizonte
Brazil

 

۱۲. CASTRO ALVAREZ, Eugenio
Vigo
Spain

 

۱۳. CASTRO JURADO, Jaime
Cali
Colombia

 

۱۴. CASTRO PÉREZ, María
Vigo
Spain

 

۱۵. CATANIA ALCARAZ, Elena
Madrid
Spain

 

۱۶. CAVANNA, Fedra
Buenos Aires
Argentina

 

۱۷. CAVASOLA, Roberto
Roma
Italy

 

۱۸. CAZENAVE, Liliana
Buenos Aires
Argentina

 

۱۹. CEBALLOS, Neolid
Córdoba
Argentina

 

۲۰. CECE, Emilia
Napoli
Italy

 

۲۱. CENA REIDO, Daniel
Barcelona
Spain

 

۲۲. CERQUEIRA, Nilton Ubirajara Vitória
Bahia
Brazil

 

۲۳. CERVELATTI, Carmen Silvia
São Paulo
Brazil

 

۲۴. CERVERA RICO, Blanca
Madrid
Spain

 

۲۵. CERVIÑO LAREO, Patricia
Vigo
Spain

 

۲۶. CHABOT , Normand
Paris
France

 

۲۷. CHACON LAFUENTE, José Luis
Granada
Spain

 

۲۸. CHAMBERLAIN, Heather
London
United Kingdom

 

۲۹. CHAMIZO, María Isabel
Buenos Aires
Argentina

 

۳۰. CHAMORRO, Jorge Carlos
Buenos Aires
Argentina


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=20286

  تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۵۷