دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش شانزدهم

یکشنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۵

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز یکشنبه هشتم فروردین ۱۳۹۵ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNow
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای۳۰تن ازاعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.DER DADJADIAN, Juan Carlos
Córdoba
Argentina

 

۲. DEREZENSKY, Ernesto
Buenos Aires
Argentina

 

۳. DESSAL, Gustavo
Madrid
Spain

 

۴. DEVESA PEREZ-BOBILLO, Pilar
Vigo
Spain

 

۵. DEWAMBRECHIES-LA SAGNA , Carole
Bordeaux
France

 

۶. DHÉRET, Jacqueline
Lyon
France

 

۷. DI CIACCIA, Antonio
Roma
Italy

 

۸. DI GIORGIO, Marie-Rosalie
Bastia
France

 

۹. DI GIOVANNI, Giovanna
S. Donato M.Se (Mi)
Italy

 

۱۰. DI MASSO, Luisa
Civitavecchia (Roma)
Italy

 

۱۱. DIANO, Elvira
Santa Fé
Argentina

 

۱۲. DIAS, Eliane Costa
São Paulo
Brazil

 

۱۳. DIAS BATISTA, Maria do Carmo
São Paulo
Brazil

 

۱۴. DÍAZ, Beatriz
Caracas
Venezuela

 

۱۵. DIAZ MASSO, Eugenio
Barcelona
Spain

 

۱۶. DICKER, Susana
Ciudad de Guatemala
Guatemala

 

۱۷. DIELMANN, Harold
Koln
Germany

 

۱۸. DIHARCE, María Esther
Buenos Aires
Argentina

 

۱۹. DIMITRAKOS, Yannis
Athens
Greece

 

۲۰. DIONISI, Thierry
Montpellier
France

 

۲۱. DIOSQUE, Graciela
Córdoba
Argentina

 

۲۲. DIRZIEH, Adriana
Buenos Aires
Argentina

 

۲۳. DO PICO , Graciela
Buenos Aires
Argentina

 

۲۴. DOBRY JAIMOVICH, Horacio
Barcelona
Spain

 

۲۵. DOGUET-DZIOMBA , Marie-Hélène
Le Havre
France

 

۲۶. DOLFIN, Maria
Torino
Italy

 

۲۷. DOMINGUEZ, María del Carmen
Buenos Aires
Argentina

 

۲۸. DOMÍNGUEZ, José Gregorio
Caracas
Venezuela

 

۲۹. DOMÍNGUEZ, María Eugenia
Caracas
Venezuela

 

۳۰. DOMÍNGUEZ DÍAZ, Irene
Barcelona
Spain


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=20645

  تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ساعت: ۲۰:۴۲