دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش نوزدهم

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز چهارشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۵ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNow
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای۳۰تن ازاعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.FELDMAN, Nelson
Genève
Switzerland

 

۲. FELDSTEIN DE JARES, Cecilia
Buenos Aires
Argentina

 

۳. FÉRES FARIA, Ludmilla
Belo Horizonte
Brazil

 

۴. FERNANDES, Maria Cristina Maia de Oliveira
Campina Grande
Brazil

 

۵. FERNANDEZ, Daniela
Buenos Aires
Argentina

 

۶. FERNÁNDEZ, Carlos Genaro Gauto
São José dos Campos
Brazil

 

۷. FERNÁNDEZ, Norma
San Juan
Argentina

 

۸. FERNANDEZ BLANCO, Manuel
A Coruña
Spain

 

۹. FERNÁNDEZ CORIA SHANAHAN, Florencia
Dublin
Ireland

 

۱۰. FERNÁNDEZ GARCÍA, Luz Mª
Pontevedra
Spain

 

۱۱. FERNÁNDEZ MARCH, Teresa
Valencia
Spain

 

۱۲. FERNANDEZ SANCHEZ, Blanca
Málaga
Spain

 

۱۳. FERNANDEZ-MAYORALAS, Mª Cruz
Barcelona
Spain

 

۱۴. FERRANTI, Valéria
São Paulo
Brazil

 

۱۵. FERRARI, Ilka Franco
Belo Horizonte
Brazil

 

۱۶. FERREIRA, Roberto Assis
Belo Horizonte
Brazil

 

۱۷. FERRER MARTINEZ, Teresa
Valencia
Spain

 

۱۸. FERRETTI, Maria Cecília Galletti
São Paulo
Brazil

 

۱۹. FEU DE CARVALHO, Frederico Zeymer
Belo Horizonte
Brazil

 

۲۰. FIERRO-VERRI, Cristina
Buenos Aires
Argentina

 

۲۱. FIGUEIRÓ, Ana Maria Costa Lino
Belo Horizonte
Brazil

 

۲۲. FIGUEIROA, José Carlos Lapenda
Olinda
Brazil

 

۲۳. FILIPPO, Mariana
Rio Gallegos
Argentina

 

۲۴. FINK, Bruce
Mc Kees Rocks, Pennsylvania
United States

 

۲۵. FISCHER LLANOS, Angela
Lima
Peru

 

۲۶. FLEISCHER, Déborah Fanny
Buenos Aires
Argentina

 

۲۷. FOCCHI, Marco
Milano
Italy

 

۲۸. FONSECA, Gilberto Rudeck
Curitiba
Brazil

 

۲۹. FONTE, Rosane Vieira da Cunha da
Recife
Brazil

 

۳۰. FONTENEAU, Françoise
Paris
France


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=20663

  تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۲۴