شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش هجدهم

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز سه شنبه دهم فروردین ۱۳۹۵ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNow
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای۳۰تن ازاعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.ERRECONDO de SENDEREY , Marcela
Rosario
Argentina

 

۲. ESCAYOLA FREIXA, Elisabeth
Barcelona
Spain

 

۳. ESEBBAG BENCHIMOL, Graciela
Barcelona
Spain

 

۴. ESPERANZA, Graciela
Buenos Aires
Argentina

 

۵. ESPINHA OLIVEIRA, Sandra Maria
Belo Horizonte
Brazil

 

۶. ESPÓSITO, Sílvia
Florianópolis
Brazil

 

۷. ESQUÉ, Xavier
Barcelona
Spain

 

۸. ESTEBAN LEIVA, Maite
Málaga
Spain

 

۹. ESTRELLA SAYAG, Nilda
Barcelona
Spain

 

۱۰. ETINGER de ALVAREZ , Diana
Buenos Aires
Argentina

 

۱۱. ETTINGER, Bracha
Tel Aviv
Israel

 

۱۲. EYDOUX, Marcel
Quimper
France

 

۱۳. EYDOUX, Véronique
Ivry-sur-Seine
France

 

۱۴. FABRE-GAUDRY, Dominique
Talence
France

 

۱۵. FABRIZI, Patrice
Nancy
France

 

۱۶. FAIRE NAVARRO, Emilio
Barcelona
Spain

 

۱۷. FAJNWAKS, Fabián
Paris
France

 

۱۸. FARAGE, Maria Aparecida Osório
Belo Horizonte
Brazil

 

۱۹. FARAH, Chafia Américo
Belo Horizonte
Brazil

 

۲۰. FARAONI, Jorge
Buenos Aires
Argentina

 

۲۱. FARI, Pascale
Paris
France

 

۲۲. FARIAS, Cassandra Dias
João Pessoa
Brazil

 

۲۳. FARIAS, Cynthia Nunes de Freitas
São Paulo
Brazil

 

۲۴. FARINATI, Alicia
Buenos Aires
Argentina

 

۲۵. FARRENY TARRAGÓ, Josep María
Lleida
Spain

 

۲۶. FASSANO, Cecilia
La Plata
Argentina

 

۲۷. FAVRET, Ennia
Buenos Aires
Argentina

 

۲۸. FEBRES CORDERO, Mónica
Guayaquil
Ecuador

 

۲۹. FEDTCHUK, Alexander
Novossibirsk
Russian Federation

 

۳۰. FELD GROAG, Annette
Tel-Aviv
Israel


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=20660

  تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۱۸