دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ بخش دهم

چهارشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۴

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ لینک مطالب
۱. متن شکایت انجمن فرویدی به وزارت بهداشت از برگزاری دو کنگره غیرقانونی توسط افراد بدون صلاحیت برای سوء استفاده از نام روانکاوی،
۲. پاسخ مفتضحانه وزارت بهداشت، درمان و غیره که تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی را در آن وزارتخانه در پی داشت
[آخرین مهلت انجمن به وزیر قبل از شکایت بردن به دو قوه مقننه و قضائیه]
،
۳. پاسخ غیر مستقیم وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران به شخص دکتر میترا کدیور رئیس انجمن فرویدی در همان بیمارستان روانپزشکی ای که او را در آن به زور بستری کرده بودند!!!
[«سمبولیسم رویاها»! یا سمبولیسمی از نوع دیگر؟]
،
۴. پاسخ «غیرمستقیم» دکتر میترا کدیور به وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران
(در روز هفتم محرم)
[سمبولیسم یک روانکاو برخاسته از تمدنی ده هزار ساله]
،
۵. سخنرانی دکتر میترا کدیور در سی و هشتمین کنگره اکول لکان (اکول فرویدی پاریس) در نوامبر ۲۰۰۹ که کف زدن ایستاده بیش از ۲۵۰۰ شرکت کننده را در پی داشت
[«تاریخچه» رفتار وزارت بهداشت با دکتر میترا کدیور]

برای ۳۳ تن از اعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم بهداشت و معاون گرامیش سی سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱. MILLER, Jacques-Alain
París
France

۲. YEMAL , David
Paris
France

۳. BASSOLS, Miquel
Barcelone
Spain

۴. CAROZ, Gil
Bruxelles
Belgium

۵. CARPENTIER, Dominique
Rennes
France

۶. CARPENTIER, Philippe
Rennes
France

۷. CARPI, ANDREA
Buenos Aires
Argentina

۸. CARRABINO, Riccardo
Palermo
Italy

۹. CARRASCO QUINTANA, Manuel
La Plata
Argentina

۱۰. CARRERA, Estela
Córdoba
Argentina

۱۱. CARRETERO PEREZ, Concha
Valencia
Spain

۱۲. CARRINO, Aída
Buenos Aires
Argentina

۱۳. CARRIÓN, Olga
Córdoba
Argentina

۱۴. CARRION LOPEZ, Luis Miguel
Barcelona
Spain

۱۵. CARRO MANGONE, Susana
Madrid
Spain

۱۶. CARUNCHO, Claudia
Buenos Aires
Argentina

۱۷. CASALINS, Pedro Pablo
Buenos Aires
Argentina

۱۸. CASARETTO, Adriana
Buenos Aires
Argentina

۱۹. CASENAVE , Luz
Mendoza
Argentina

۲۰. CASSIN, Josiane
Rennes
France

۲۱. CASSIN, Sylvie
Rueil-Malmaison-Paris
France

۲۲. CASTAGNOLI, Marcelo
Buenos Aires
Argentina

۲۳. CASTALLO, Anna
Milano
Italy

۲۴. CASTANET, Hervé
Marseille
France

۲۵. CASTAÑO , Ana
Madrid
Spain

۲۶. CASTE MCGOUGH, Horacio
Barcelona
Spain

۲۷. CASTELL ESTELLER, Anna M
Barcelona
Spain

۲۸. CASTELLANOS DE MARCOS, Santiago
Madrid
Spain

۲۹. CASTELLARIN, Gelindo
Udine
Italy

۳۰. CASTILLO, Claudia
Buenos Aires
Argentina

۳۱. CASTILLO, Jorge
Córdoba
Argentina

۳۲. CASTRILLO MIRAT, Dolores
Madrid
Spain

۳۳. CASTRO, Eliana Bentes
Rio de Janeiro
Brazil

 

 

پنج شنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۴

اطلاعیه خانم هاشمی:

امروز پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ لینک مطالب
۱. ایمیل گهر همایون پور به ژک الن میلر به قصد منصرف کردن وی (!!!) از حمایت از میترا کدیور ،
۲. دو استاد اعظم لژ روزبه که نادر آقاخانی با خارش و با مشمشه در محضرشان کسب «تشرف» کرده،
۳. استاد اعظم گرند لژ روزبه طراح اصلی نقشه بستری اجباری دکتر کدیور/ (به گواه پادوی هروئینی اش نادر آقاخانی)،
۴. نادر آقاخانی و فواد صابران… دو دلقک و دو پادوی محور صنعتی-همایون پور،
۵. طرح شکایت IPA وطنی/ بر علیه دکتر میترا کدیور/ در دادسرای نظام پزشکی ،
۶. جشن بی حیائی گربه ها/ به خیال «حذف» در و بدنه دیزی با هم
برای همان ۳۳ تن افراد دیروز از اعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی فرستاده شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم بهداشت و معاون گرامیش سی سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15440

  تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۱۸