سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع محدود کردن دسترسی دکتر میترا کدیور به اینترنت توسط کارمندان وزارت اطلاعات/ بخش بیستم

پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

اطلاعیه خانم هاشمی
امروز پنجشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۵ لینک مطالب

۱.
#InternetForMitraNow
،
۲.
Respectable Minister of Intelligence

برای۳۰تن ازاعضای محترم انجمن جهانی روانکاوی (WAP) ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم اطلاعات سی‌سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

۱.FOOS, Claudine
Madrid
Spain

 

۲. FORBES, Jorge
São Paulo
Brazil

 

۳. FORERO, Martha Carolina
Medellín
Colombia

 

۴. FORESTIER , Pierre-Régis
Lyon
France

 

۵. FORNEROD, Daniel
Lausanne
Switzerland

 

۶. FOUNTOULAKI, Georgia
Heraklion
Greece

 

۷. FOZ ROCAFULL, Pilar
Barcelona
Spain

 

۸. FRANCESCONI , Paola
Bologna
Italy

 

۹. FRANGIADAKI, Marina
Athènes
Greece

 

۱۰. FRANK-PILET, Françoise
Rezé
France

 

۱۱. FREDA, Francisco Hugo
Paris
France

 

۱۲. FREDA, Gustavo
Paris
France

 

۱۳. FREID, Sara
Buenos Aires
Argentina

 

۱۴. FREIDENBERG, Ana Graciela
Buenos Aires
Argentina

 

۱۵. FREIRÍA SANTOS, María José
Barcelona
Spain

 

۱۶. FREITAS, Elza Marques Lisboa De
Rio de Janeiro
Brazil

 

۱۷. FRESSY-MEUNIER , Marie-Louise
Bruxelles
Belgium

 

۱۸. FRIDMAN, Pablo
Buenos Aires
Argentina

 

۱۹. FRIED, Anat
Givataim
Israel

 

۲۰. FRONTINI, Gisella
Monte San Pietro
Italy

 

۲۱. FRUTCHNICHT , Viviana
Buenos Aires
Argentina

 

۲۲. FRYD, Adela
Buenos Aires
Argentina

 

۲۳. FRYDMAN, Arturo Victorio
Buenos Aires
Argentina

 

۲۴. FUENTES, Maria Josefina Sota
São Paulo
Brazil

 

۲۵. FUENTES GARCIA, Araceli
Madrid
Spain

 

۲۶. FURMAN, Miguel
Buenos Aires
Argentina

 

۲۷. GABBAÏ, Marc
Nîmes
France

 

۲۸. GABRIELLI, Paulo
Salvador
Brazil

 

۲۹. GADEA GAMBUS, Eduard
Barcelona
Spain

 

۳۰. GAGLIANONE, José Luis Machado
Paris
France


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=20668

  تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ساعت: ۲۳:۳۲