شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

جورکردن شاکی خصوصی از میان خانواده ها

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

م.ن.:
قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.*

دقیقا مانند دکتر کدیور و انجمن فرویدی که هنوز مشخص نیست «موضوع و ادله اتهام انتسابی» چیست؟
به یکی از اعضای خانواده هایی که برای تامین قرار مراجعه کرده اند گفته اند «دکتر کدیور اصلا پزشک نیست و در کار پزشکی مداخله کرده است»!!!

* http://tabsereh.com/1394/04/6612/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24842

  تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۳۶