دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزیر مستعفی بهداشت

حالا بدون حکم آمده اید دیگر چرا دزدی می کنید؟!!!

یکشنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۵

الهام.ف:
دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی

«ناخوداگاه را درمان نمی کنند»* برایش دارو تجویز نمی کنند، بستری اجباریش نمی کنند، روانپزشک به بالینش نمی برند، جراحیش نمی کنند، شوک به آن نمی دهند، PRN تزریق نمی کنند، به تخت fix اش نمی کنند…

و تمام کارهایی که روانپزشکان می کنند را با «ناخواگاه» نمی کنند.

«ناخوداگاه را درمان نمی کنند»
«ناخوداگاه را درمان نمی کنند»
«ناخوداگاه را درمان نمی کنند»

شما بدون حکم در دفتر یک روانکاو چه می کنید؟!!!
شما بدون حکم در دفتر انجمن فرویدی یا انجمن «ناخوداگاه را درمان نمی کنند»** چه می کنید؟!!!

بدنبال اجرای فرمان باباجان وزیر هستید که می گوید روانکاوی کار روانپزشک است، بخصوص دو دختر روانپزشک من که دست پرورده صنعتی بدون مدرک هستند؟!!!

حالا بدون حکم آمده اید دیگر چرا دزدی می کنید؟!!!

* یکی از مشهورترین جملات لکان، عنوان فصلی از کتاب دکتر میترا کدیور، مکتب لکان، روانکاوی در قرن بیست و یکم، انتشارات اطلاعات، چاپ اول فصل «ناخودآگاه را درمان نمی‌کنند»، ص ۴۶
**سایت انجمن فرویدی، تاریخچه انجمن فرویدی بخش دوم، قسمتی از نامه هیأت مؤسس به وزارت کشور به تاریخ بهمن ماه ۱۳۸۵


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23301

  تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 22:09