چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر مستعفی بهداشت

حالا می فهمم که چرا داریوش بزرگ «دروغ» و «خشک سالی» را در کنار یکدیگر قرار داد!

یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴

سحر ر:

 

اینجا ایران است! آقایان
آن کدام نماینده مجلس بود که ۶ ماه برای طرح تفحص برایش کم بود؟ بیاید ببیند که اینجا هر روز به چه مشقتی سپری می‌شود، همان وقتی که ایشان وقت کم می‌آورد برای تحقیق، عده‌ای نفس کم می‌آورند برای ادامه حیات.
یادم آمد، آقای محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه (!!!!!!) مجلس (!!!!!!) شورای اسلامی (!!!!!!) است.

 

روستای بی آب بوجه
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/507850/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87

 

ساز ناکوک زندگی در روستای چهارده معصوم
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/467220/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85

 

درختان شاهرود در نوبت ccu
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/463203/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-ccu

 

بستر خشک شده رود قزل اوزن
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/462046/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%86

 

دریاچه مهارلو کاملا خشک شد
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/460118/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF

 

آبیاری غرقابی بلای جان منابع آبی کشور
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/454887/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

 

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/452269/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87

 

بحران آب در روستای کره‌کان
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/450106/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86

 

خشکسالی باغات شهر محلات
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/449107/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA

 

بحران کم آبی در روستای فتح الله
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/448586/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

 

به داد کودکان تشنه کرمانشاه برسید
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/463348/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=16272

  تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۴۹