یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزارت بهداشت، وزیر مستعفی بهداشت

حالا کنسرت ها هم می روند زیر نظر وزارت بهداشت

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

مهمان:
کلمه «تزریق»!

«هاشمی با پرداختن به مبحث ارتقای نشاط اجتماعی در کشور عنوان کرد: اینکه به فردی پیشنهاد کردیم برای نشاط اجتماعی به یک کنسرت برویم و از آن طرف با اظهارنظرهای سیاسی درباره اصل برگزاری کنسرت این موارد را به هم ارتباط دهیم صحیح نیست به هر حال باید بپذیریم که ۱۲ درصد جامعه ما دچار افسردگی هستند آنها به درمان نیاز دارند. بنابراین باید با ارتقاء نشاط اجتماعی به کشور امید تزریق کرد.» *

*راهکار خودش و «اساتیدش» صنعتی-نوربالا: چرا مردم را بعد از نماز جمعه‌ها راه می‌اندازند برای وام ازدواج؟ چرا پرستار یا معلم و یا کارگر را تحریک می‌کنند؟
https://freudianassociation.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af%d8%b4-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7/

«بستری اجباری روانپزشکی»!!

*
چرا وزیر بهداشت درست بعد از تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی‌ها در وزارتخانه‌اش و افشاگری‌های متعاقب آن توسط آنها یادش می‌افتد که «لایحه»! «بستری اجباری روانپزشکی»اش را برای معاون اول رئیس جمهور بفرستد؟؟؟!!!

https://freudianassociation.org/wp-content/uploads/2016/06/11.jpg

چرا وزیر بهداشت فردای ارائه «لایحه»! «بستری اجباری روانپزشکی»اش به معاون اول رئیس جمهور سراسیمه از محل بیمارستان «بستری اجباری» دکتر کدیور «بازدید» می‌کند و از همانجا برای او «پاسخ غیر مستقیم» می‌فرستد؟؟؟!!!

https://freudianassociation.org/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a8/

نتیجه:

«تزریق امید»(بهتر بگم: دارو) به عنوان پیش زمینه ای برای «بستری اجباری روانپزشکی» و در نتیجه «شوک الکتریکی» و اقدام به «حذف فیزیکی»!!! تحت عنوان «قصور پزشکی» در زیر چتر «قانون»!!!!

نتیجه بعدی:

قتل عمدی قانونی!!!!!

این لینک ها فقط نمونه ای از این موارد هستند…
آیا همه صرفا تصادفی هستند؟؟!

«ژوئی سانس مشترک»! *

دسیسه های مختلف…

«ردپای مافیای روان» ! **

*
ژوئی سانس مشترک خیلی بیشتر از اهداف مشترک آدم ها را به هم پیوند می دهد
https://freudianassociation.org/%da%98%d9%88%d8%a6%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%b4%d8%aa/

**
«روانپریش» همان سرنخی است که اگر آن را از راهروی دادسرای جرائم پزشکی دنبال کنیم، ردپای «مافیای روان» را خواهیم دید

https://freudianassociation.org/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b4-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24343

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۱۵