دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

حال متکلم از کلامش پیداست

دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم منصوره اردشیرزاده درباره «مافیای روان»
«به هرحال شُهرگان عالم هنر و ادبیات، سینما و تلویزیون، خوانندگان و ورزشکاران که موردتوجه مردم هستند، می توانند بیشتر و احتمالاسریع تر بر ذهنیت توده ها اثر بگذارند.»*
« ذهنیت توده ها»!! آقا دست از این کلمه «توده ها» ورنداری ها؟!
البته که به قول شیخ بهایی**: حال متکلم از کلامش پیداست/ از کوزه همان برون تراود که در اوست.
بله فقط کسی که دیگران را به مدت سی سال گول بزند، دیگران را «توده » فرض می کند!!
و فقط و فقط آنکه با کمال میل پذیرفته که «توده» باشد، با او به عنوان: روانپزشک!!! و روانکاو!!!! مصاحبه می کند!

 

 

* https://freudianassociation.org/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF/
** http://ganjoor.net/bahaee/divan-baha/robaee-baha/sh19/

 

سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم پ. ز. درباره «مافیای روان»
تکرار واژه همدلی در گفت و گوی دکتر (!)محمد صنعتی درباره اتفاقات اخیر: افزایش تحمل گفتمان انتقادی نشان می دهد که الحق وحید شریعت-رئیس جدید بیمارستان ایران- شاگردی در مکتب صنعتی را خوب فراگرفته و اکنون به پاس تقدیر در محور صنعتی – همایون پور به عنوان «پادو» در «مافیای روان» مشغول به خدمت است.
همچنین صنعتی با تکرار واژه توده در این مقاله همچنان به ایرانیان توهین می کند و رسانه ها با افتخار چرندیات او را چاپ می کنند!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9698

  تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت: 23:10