یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

حتی رفتم از جانشین سرپرست آقای جهانی دستور گرفتم

شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

شاکی:
از وقتی توی دادسرای جرایم پزشکی ما رو زدن و ما به دادسرای کارکنان دولت، شعبه ۳، بازپرس حسینی شکایت بردیم، من -یکی از شکات- شاید ۵ مرتبه رفتم پیش حسینی و درخواست دستور معاینه مجدد دادم.
ولی نامه اش رو نداد.
حتی رفتم از جانشین سرپرست؛ آقای جهانی دستور گرفتم.
بازم نامه رو نداد و منو حواله داد به روزی که صدامون می کنه برای جلسه. روزی هم که رفتیم برای جلسه، باز هم نامه رو نداد.
یعنی بازپرس حسینی برخلاف ذات کار بازپرس ، مستقل می کرد. انگار خودش یه قاضیه.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=42214

  تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: 13:57