سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

حتی قبل از اینکه با دکتر کدیور صحبت کند با نماینده قانونی انجمن صحبت کرد

سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵

مرجان م.:
جناب دادستان ذبیح زاده! لازم است به شما یادآوری کنم که در روز ۲۲ اسفند ۹۴ آقای بازپرس مرتضی کیانی لایحه تقدیمی و مدارک «انجمن» را از «نماینده قانونی انجمن» تحویل گرفت نه از شخص دکتر کدیور. و حتی قبل از اینکه با دکتر کدیور صحبت کند با نماینده قانونی انجمن صحبت کرد. اگر فکر می کرد نماینده قانونی انجمن هیچ سمتی در پرونده ندارد چرا با او صحبت کرد؟! و چرا لایحه را از «او» تحویل گرفت؟! در ضمن آن لایحه تقدیمی امضای دکتر کدیور بعنوان رییس انجمن و دو عضو هیات مدیره انجمن ( هر سه با ذکر سمت) را داشت! در آن روز تعدادی از اعضای انجمن هم پشت در شعبه ۲ نشسته بودند یعنی که وارد داسرا شده بودند! حالا چطور ۲۵ خرداد ۹۵ همه چیز یک جور دیگر شد خود حکایتی است!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24416

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۲۸