پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

حتی نام فروید هم نمی گذارد لقمه نان کاسبی روان را راحت فرو ببرند!!

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶

سوده ص:
بعد از مطلب ارسالی در جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ درباره تبادل پیام تلگرامی در سه شنبه ۳ امرداد ماه ۱۳۹۶با فردی به نام سیما ع، دنبال متن مثلاً تخصصی گابارد مشارالیه گشتم. تنها چیزی که در جستجو پیدا نشد روانکاوی بود.
جالب آنکه جناب پدرخوانده “محمد صنعتی” با نوشتن یک مقدمه بر یکسری متن آن را تبدیل به روانکاوی میکنند!!
کتاب هایی که اووووشان احتمالا به عنوان رفرنس روانکاوی می خوانند عجیب شیر بی یال و دم و اِشکَمی را به ذهن متبادر میکند که بیشتر شبیه بُزِ گَر هست.
کتاب ۱: روانپزشکی روان پویا (گابارد) برای متخصصان بالینی- انتشارات ابن سینا۱۳۹۵
مترجمان: دکتر فرهاد شاملو -دکترفرهاد فرید حسینی -دکتر ندا فرزانه -دکتر محیا مجاهدی-دکتر گل مهر شاملو رضائی و با مقدمه ای از دکتر محمد صنعتی
منبع: http://ebnesinapress.com/Book/Details/161
از نظر این قماش فروید صاحب روانکاوی نیست!! یعنی حتی نام فروید هم نمی گذارد لقمه نان کاسبی روان را راحت فرو ببرند!!
کتاب ۲: عصب شناسی روانپویشی پایانی بر فروید- انتشارات ابن سینا ۱۳۹۵
مترجمان: دکتر علی فخرائی-دکتر آذرخش مکری
منبع: http://ebnesinapress.com/Book/Details/147


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=37003

  تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۲۴