سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

حتی واژه «مشتاق»!

جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم معصومه هاشمی درباره «مافیای روان»
خانم/آقای آ در دیدگاه تان گفته اید: «…مردم به دیدن تخلیه ی ژوئیسانس مشتاقند. ..» می شه بی زحمت، اگر ناراحت نمی شوید و اگر این سوال من باعث نمی شود داعشی بشوم و روح لطیفتان با این سوال سرشار از خشونت من آزرده نمی شود، لطفاً بفرمایید اولین بار واژه های «تخلیه»، «ژوئی سانس» و حتی «مشتاق» را از چه کسی و کجا شنیده اید؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10579

  تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۱۵