دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

حتی یک قفل هم آوردند و بر در زدند که محکم کاری کرده باشند!

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

شهرزاد:
در عکس هایی که در آن روز در محوطه ورودی از رفتار نیروهای دادسرا و نیروی انتظامی گرفتیم ساعت حدود ۲ بعد از ظهر است و مشخص است که در به روی ما بسته است. حتی یک قفل هم آوردند و بر در زدند که محکم کاری کرده باشند! اصلا مثل اینکه قرار بوده ما آن شب آنجا بمانیم…


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23828

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۱۰