پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

حساس ترین و مهمترین گروه اجتماعی !!!!!!!!!!

چهارشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۴

م. آ:

 

“وزیر اسبق بهداشت ودرمان گفت :درعین حال معتقدم درچنین شرایطی که برخی معاندان ،سلامت مردم وجامعه خدمتگزار پزشکی را نشانه گرفته اند وظیفه مسولان امنیتی و نهادهای نظارتی در این میان بسیار مهم است.”(۱)
“نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: این گونه اقدام ها در واقع حساس ترین و مهمترین گروه اجتماعی را تحریک می کند و مسلما به نفع کشور نیست .”(۲)
جناب فاضل!دو سوال دارم:
۱- معاندان جامعه خدمتگزار پزشکی چه کسانی هستند؟!چه عنادی دارند؟ هدفشان چیست؟!
۲- “حساس ترین” و “مهمترین گروه اجتماعی” چه کسانی هستند؟ چرا؟!
 
۱و ۲-هذیان پیشرونده پزشکان: پارسال وزارت اطلاعات به محمد صنعتی گزارش می‌داد، امسال از ایرج فاضل دستور می‌گیرد!!!!!!!

 
https://freudianassociation.org/%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=16782

  تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۴۲