سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

«حسنک وزیر»

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴

سپیده:

 
مطلب بی نظیر “از “رابط” به وزارت بهداشت” را در همین سایت می خواندم و از شدت خنده اشک از چشمانم می آمد. بعد همین طور اشک از چشمانم می آمد و نمی دانستم می خندم یا می گریم. فقط می دانم که به این فکر می کردم که در “تاریخ بیهقی” این قصه “حسنک وزیر” است که اشک از چشمان شما جاری می کند و در سایت انجمن فرویدی قصه “وزیرک حسن”!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=14925

  تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۲۰:۵۱