شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:خاله بازی در IPA وطنی شماره ۲، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

حقتان است که روانپزشکان حقتان را بخورند، ننه من غریبمتان برای چیست؟

پنج شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۵

فاطمه س.:
مجری جلسه برگزاری انتصابات! گروه های تخصصی!!! انجمن روانشناسی ایران: حالا نتایج انتصابات! گروه تخصصی!!! روانکاوی را می خوانم چون «سامانه عضوگیری را اخیراً راه انداختیم*»، اسامی دقیق را نداریم اما من با توجه به همین برگه ای که هم اکنون به دستم رسید، نتایج را می خوانم؛
۱- جناب مجتهدی
۲- دوستش
۳- اون یکی دوستش
۴- اون یکی دیگه دوستش
۵- دوست دوستش
آها ببخشید اشاره می کنند، آن مطلب زیرش را بخوانم؛ بله نوشته شده کلهم اجمعین مرکز مشاوره سیاووشان!!

*
اول انتخابات برگزار کردیم، بعد عضویت شرکت‌کنندگان را کنترل کردیم و دست آخر هم سامانه عضوگیری را راه انداختیم!!!

https://freudianassociation.org/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%85%d8%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b4


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=26583

  تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۲:۴۸