سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

حماقت را کرانه ای نیست

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶

کاکتوس:
کودن شماره ۱۴۵۷۸-س
https://freudianassociation.org/?p=38447
الحق که این تیتر چه دقیق و به جا عنوان شده است. چرا که فقط یک “کودن” می تواند بعد از این همه تلاش و زحمت شبانه روزی انجمن فرویدی برای شناساندن روانکاوی اصیل فرویدی به جامعه ایرانی و علم به این که دکتر کدیور تنها روانکاو، و ” تنها عضو انجمن جهانی روانکاوی در ایران ” است . [۱] باز هم بر ادعای پوچ و بی اساس خود اصرار ورزد.درست است که می گویند “حماقت را کرانه ای نیست”
[۱] دکتر میترا کدیور
https://freudianassociation.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%af%db%8c%d9%88%d8%b1/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38684

  تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۴۳