سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

حماقت چقدر آدم را پست می کند!

سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم زهرا م. درباره «مافیای روان»

 
اقدام دیگر «مافیای روان»:با «طرح شکایت IPA وطنی بر علیه دکتر میترا کدیور در دادسرای نظام پزشکی » بار دیگر شاهد «یکی دیگر از رسوائی های یک «کشور جهان سومی»» شدیم، در زمانی که Lacan quotidien 505 Mitra- Events unfolding Jorge Leon مطرح است.
در روز ۲۳ چهارمین همایش روان پزشکی فرهنگی اجتماعی ۱۳۹۴ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود و این در حالی است که دکتر میترا کدیور را به دادسرای نظام پزشکی احضار کرده اند. حماقت چقدر آدم را پست می کند.
جالب است پرونده مطروحه انجمن روانپزشکان ایران در مورد انجمن فرویدی برای پرسش «آقای دکتر صنعتی! دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان(!) کجاست؟» است، اما آنها از «شخص دکتر کدیور» شکایت می کنند؟!! چگونه انجمن روانپزشکان شبکه مافیایی را به رسمیت می شناسد ولی از درک یک NGO عاجز است؟ انجمن روانپزشکان چرا نمی خواهند بفهمند و بدانند که خانم دکتر میترا کدیور رئیس انجمن فرویدی است؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10710

  تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۳۲