چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان

حمایت یک مرکز مشاوره!!!

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵

م.ح:
آخه مهرداد افتخار!
دبیر علمی یه کنگره بین المللی!!! افتضاح که یه مرکز مشاوره حمایتش میکنه افتخار داره؟؟!!! آدم میخواد از خجالت زمین دهن باز کنه….


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28137

  تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت: 12:26