سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزارت بهداشت

«حکومت خودمختار» شروع به «شهروند گیری» کرده

دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵

فاطمه س.:
یکی از دوستان نوشته بود «از کی تا به حال سروان نیروی انتظامی از معاونت درمان شهید بهشتی دستور می گیرد؟*»
خواستم در پاسخ به ایشان بگویم از وقتی باباجان وزیر شد وزیر وزارتخونه پزشکان و با اون «فانتاسم رهبر شدنش» شروع به راه اندازی «حکومت خودمختار» در وزارت بهداشت کرد!

*
https://freudianassociation.org/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23546

  تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 17:13