دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

حیاط خلوت خوب است ولی فقط برای روزنامه شرق

سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم م. ن. درباره «مافیای روان»

 

 
روزنامه شرق امروز سه شنبه ۲۵ فروردین دو عنوان جالب دارد: ٣ هزار دکتر که از حیاط خلوت دانشگاه مدرک گرفته‌اند۱ و با آمار، گردشگر نسازید۲!!
آیا روزنامه شرق که در حیاط خلوت خود به صنعتی پزشک عمومی با یک مصاحبه مدرک روانکاوی می دهد۳ و با انتشار اطلاعات نادرست روانکاو می سازد نیز پاسخگو خواهد بود؟

 

۱- http://www.sharghdaily.ir/News/60175/3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1–%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2–%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF

۲-http://www.sharghdaily.ir/News/60180/%D8%A8%D8%A7%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF

۳- https://freudianassociation.org/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9723

  تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴، ساعت: 00:28