چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

خاموشخانه دکتر خدایی

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم م. ا. در مورد کاسبان روان
ما قبلا همیشه به بیمارستان رازی می گفتیم: آخر خط!! یا ایستگاه آخر!! یعنی دکتر خدایی ذره ای درک از اینهمه جایگاه جهانی که به این بیمارستان داده شده، ندارد؟؟ جل الخالق!! آنوقت این بیمارستان نام آموزشی را یدک می کشد!! لیاقت «آشنایی با فروید و لکان» را نداشتند و بیمارستان همان خاموشخانه ای که بود ماند!! حیف زحمت دکتر پشت مشهدی و خانم فدایی برای این بیمارستان. حالا مگر دکتر خدایی در حضور دکتر کدیور «هاراگیری» کند تا دکتر کدیور قبول کند مجدد در آنجا کلاسی برگزار شود…. «این قافله تا به حشر لنگ است.»

 

 

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم م. ا.
انجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=4868

  تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۱۸:۵۹