سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

خانم دکتر را به زور در بیمارستان بستری کرده اند بعد دنبال حمایت از خودشانند؟!

جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴

دیدگاه خانم ز. ن. درباره «مافیای روان»

 
از صحبتهای نادر آقاخانی چند سؤال برای من پیش اومد:

 

https://freudianassociation.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%84%DA%98-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87/
 

۱- این جمله یعنی چی؟ «با وجود همه احترامی که برای پزشک معالج او قائل است کسب اطلاعات کرده»؛ هیچ جوری این جمله برای من هضم شدنی نیست.
۲-«او حتی به پزشک [خانم کدیور] توصیه کرده که به محض اینکه وضعیت خانم کدیور اجازه دهد او را مرخص کند تا بتواند به فرانسه بازگردد تا اینکه این موضوع ابعاد وسیعی به خود نگیرد. این به ما بستگی دارد که ببینیم چگونه می توانیم به روانکاوان در ایران کمک کنیم و خصوصاً سیاسیون را شعله ور نکنیم که بتوانند در نتیجه آن اقداماتی را علیه این کار و کارگزاران آن [یعنی روانکاوی و روانکاوان!!!] تدارک ببینند.»
 
یعنی چی به اونها بستگی داره؟ به کی دقیقاً؟! گرند لژ اونجا منظور شه؟ اونها چکاره اند که فکر کردند می تونند به «روانکاون در ایران» کمک کنند؟! منظورشون از «روانکاوان در ایران» دقیقاً کیا هستند؟! چرا باید سیاسیون [در این اقدام کمکی!!!] شعله ور نشوند؟! این چه جور اقدام کمکی!!! است که سیاسیون را شعله ور می کند؟!
 
۳- «من در انتظار پیشنهادات رابط خود در ایران هستم که قرار است با همکاران دیگر جمع شده و به ما بگویند که میل دارند چه کاری برای حمایت از آنها از جانب ما صورت گیرد.»
 
یعنی چی که در انتظار پیشنهادات رابط خود هستند؟!
رابط شان صنعتی است یا آنها رابط صنعتی هستند؟!
حمایت از انها یعنی حمایت از کیا؟!
خانم دکتر را در بیمارستان به زور بستری کرده اند، بعد دنبال حمایت از خودشان هستند؟! مگر چه شده است که نگران هستند این قدر؟!
 
۴- «او خیلی نگران وضعیت خانم کدیور است و از طریق پزشک بیمارستانی که او در آن بستری است [اوضاع را دنبال می کند].»
جانم «پدرخوانده» که نگران شده؛ خدا اون روز رو نیاره که «پدرخوانده» نگران شود. چون عواقب نگرانی اش را به وضوح دیدیم: شروع درمان اجباری تا کار یکسره شود.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12538

  تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۴، ساعت: 17:55