چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی، کمپین اطلاع رسانی «فروید در ایران»

خانم دکتر کدیور گفتند: همین را بنویس بده!

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

سحر م.:
بعد از دو روز جستجو به دنبال اعضاء انجمن فرویدی آنها را دیدیم که دسته دسته از پله ها به سمت اتاق بازپرس هدایت می کنند، چهره های رنگ پریده، خسته ولی مصمم وقوی… از دیدن دستان کبود خانم دکتر کدیور وحشت کردم. آثار جراحت روی گلوی خانم دکتر هم مشخص بود. به چه جرمی؟
به جرم اعتراض به روند بررسی پرونده ای که ۱۷ ماه راکد مانده بود.
اعضاء انجمن فرویدی در خواست کپی از پرونده جاری خودشان خواستندو بازپرس حسینی گفته بود، دوست ندارم کپی بدهم.
خانم دکتر کدیور گفتند: همین را بنویس بده.
وقاحت تا کجا؟ قوه قضاییه از کی می خواهد “به تزکیه خودش بپردازد؟”
وقتی جواب تنها روانکاو ایران را این طور می دهند بقیه چه سرنوشتی دارند؟
قوه قضاییه یک میترا می خواست که کل آنرا تکانی بدهد و ادب کند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38879

  تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۴:۱۲