سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، وزارت بهداشت، وزیر مستعفی بهداشت

خانم عبداللهی معاون سرپرست دادسرای جرایم پزشکی: روانکاوی جزئی از روانپزشکی است!!!

در بخش چهارم نامه سرگشاده دکتر میترا کدیور رییس انجمن فرویدی به محضر گرانقدر ریاست محترم قوه قضاییه که بعداً منتشر خواهد شد


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28537

  تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۹:۱۲