دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی

خانم مرضیه ذاکری!

داری میری تو «عمق» وسائل غواصی را هم با خودت ببر!

شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴

منصوره اردشیرزاده:
خانم مرضیه ذاکری!!!
داری میری تو «عمق» وسائل غواصی را هم با خودت ببر یه دفعه خدای نکرده!! مرادی – مینا رو به عزای خودت ننشونی!!!*

 

*
اشاره به این جمله ایشان در مورد تعریف روانکاوی: «روانکاوی یعنی عمیق شدن و نزدیک شدن به عمق وجود یه آدم»!!!!!
https://freudianassociation.org/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18148

  تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۶:۳۲