چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

خانواده‌گرایی، خویشاوندگرایی، خاص‌گرایی

جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴

زهرا نوعی:
«فساد می تواند در عرصه نهادهای گوناگون اجتماعی که ما با آنها مواجه هستیم رخ دهد: مثلاً فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد علمی و فساد اداری. در سازمان ها و نهادها یک مجموعه از قواعد عمل علی الاصول تعیین کننده رفتار و کنش های ماست؛ اما می توان آن قواعد را نادیده گرفت و یا حالتی پیش می آید که این قواعد دیگر نمی توانند تعیین کننده رفتار و عمل افراد باشند و به این دلیل رفتارهای افراد هنجارمند نخواهندبود و خارج از قاعده و احتمالا ضد هنجار هستند. ما در اینجا می گوییم که فساد رخ داده است. مثلا در عرصه سازمان و بوروکراسی، قوانین مبتنی بر شایسته سالاری است به این معنی که بوروکراسی نهادی است که بر مبنای تخصص و یک سری قواعد غیرشخصی و قواعد عام گرایانه باید اداره شود؛ یعنی بوروکراسی کاری ندارد به این که ارباب رجوعی که به او مراجعه می کند مرد هست یا زن ، فارس هست یا لر ، شیعه هست یا سنی، مسلمان هست یا مسیحی و…. نسبت به همه اینها حالت خنثی دارد و بر اساس قواعد خودش عمل می کند. هر کسی که وارد سازمان می شود باید بر مبنای شرح وظایف خود و بدون در نظرگرفتن نسبتها و یا اصطلاحاً روابط و با توجه به ضوابط کارها ارباب رجوع را راه بیاندازد.

ولی وقتی ما وارد سازمان می شویم می بینیم که فامیلیزیم، نپوتیزم و پارتیکولاریزم که به معنای خانواده گرایی، خویشاوندگرایی و خاص گرایی هست برآن سازمان حاکم است. خاص گرایی یعنی اگر نسبت مخصوصی با اعضای سازمان داشته باشید کارتان راه می افتد. یا اگر در بانکی نسبت فامیلی دارید به سرعت وام به شما تعلق می گیرد و مسائلت را حل می کنند. یعنی قواعد بوروکراتیک عمل نمیکند و قواعد مربوط به غریبه وخودی، تعیین کننده رفتار یک بوروکرات می شود. ما در این شرایط می گوییم که بوروکراسی دچار فساد شده است و بر مبنای قواعد و چارچوب نهادین خود عمل نمی کند. برای مثال وقتی استخدام ادراری با توجه به نسبت قوم و خویشی یا روابط خاص صورت می گیرد و نه بر اساس شایسته سالاری، فساد ادارای رخ می دهد؛ بنابراین به طور کلی ناکارآمد شدن قواعد عمل در مورد هر نهاد اجتماعی به ایجاد فساد در آن نهاد می انجامد.»

 

http://www.salamatnews.com/news/164186/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-
 

جناب آقای وزیر!

اینکه این چنین به شدت از روانپزشکان دفاع می کنید و می خواهید کل حوزه روح و روان را دو دستی تقدیمشان کنید، اینکه تخلفات صنعتی را نادیده می گیرید؛ چون استاد دخترتان است و همچنین اینکه رسوایی بیمارستان ایران را لاپوشانی می کنید و از آنها تقدیر به عمل می آورید؛ چون آنها نیز استاد دختر دیگرتان هستند، نمونه بارزی از فساد است.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15289

  تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۲۰