چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

خب دادسرا دوربین دارد و این دوربینها فیلم می گیرند !

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

میهن:
وقتی می گویم در شعبه را بستند و به دستور بازپرس اعضای انجمن فرویدی را کتک زدند و توهین و هتاکی کردند، باور نمی کند.
-می گوید مگر می شود یک بازپرس چنین کاری کند؟ حتما کاری کرده اند.
-می گویم گواهی پرونده خواسته اند.
-می گوید مگر می شود؟
-می گویم باور ندارید؟ خب دادسرا دوربین دارد و این دوربینها فیلم می گیرند. فیلمها را ببینید معلوم می شود که حق با کیست.
-مکثی می کند و آهسته و با نگرانی می گوید فیلمها؟! فیلمها کجاست؟!
-می گویم فیلمها در همان دادسرایی است که این بازپرس سرپرست آن شده؛ دادسرای کارکنان دولت
-او سری تکان می دهد و دیگر چیزی نمی گوید…


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39838

  تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۲۲