جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

خب ما خودمان رفتیم به لیست روحانی رأی دادیم!

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

اردیبهشت:
وقتی یک نماینده دست رئیس جمهور را می بوسد و صدای اعتراض از هیچ نماینده ای هم در نمی آید، یعنی این اتفاق چیز عجیبی در مجلس نیست. یعنی پایش که بیفتند باقی هم همین کار را می کنند. یعنی نماینده ها خودشان را به روحانی و کابینه اش فروخته اند.

نماینده مجلس
https://freudianassociation.org/?p=42991


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=43952

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت: ۱۶:۳۱