دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

خدایا، پس کی قرار است این دولت کوچک شود؟

پنج شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۴

راحله ع:

 
واقعاً دست این مسئولین درد نکند یا در حال برگزار کردن همایش هستند یا «تدوین استراتژی»*؛ فقط نمی دانم چرا این کارهایشان به هیچ جایی نمی رسد.
نه منظورم این نبود که دکوری است این کارها؛ نه اشتباه نشود. همان دستشان درد نکند…

 

* «تدوین استراتژی ارتقای اخلاق پزشکی برای ۱۵ سال آینده »
معاون آموزشی وزیر بهداشت برحقوق متقابل پزشک و بیمار تاکید کرد و گفت: استراتژی و برنامه های علمی و عملی ارتقای اخلاق پزشکی در ایران برای ۱۵ سال آینده تدوین شده است.

http://shafaonline.ir/fa/news/95160/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-15-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18954

  تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۲۳:۰۶