یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

خدایی زحمت ارشاد!! خانواده ها افتاده بود به دوش جناب ذبیح زاده و جناب کیانی هم یکه و تنها در حال موعظه اعضا بود!

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

زهرا نوعی:
در جلسه بازپرسی روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵؛ وقتی بازپرس مشغول نوشتن سوالات بود، خیلی آرام به یکی از اعضا که کنارم نشسته بود رو کردم و پرسیدم با آقایون چکار کردند؟ چرا خبری ازشون نیست؟ [منظورم سه عضو مرد انجمن بودند] بازپرس که همه هوش و حواسش به ما بود، یهو باز با صدای بلند سر من داد زد که شما به اونها چکار دارید، بذارید زندگی شونو بکنند، بذارید مستقل فکر کنند و …
این برخورد جناب بازپرس البته تا آخر بازپرسی ادامه داشت. او تلاش داشت هی به ما بگوید دیگر بعد از اینکه از در دادسرا بیرون رفتید با یکدیگر ارتباط نداشته باشید!!!!
خدایی زحمت ارشاد!! خانواده ها افتاده بود به دوش جناب ذبیح زاده و جناب کیانی هم یکه و تنها در حال موعظه اعضا بود!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24254

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۸:۲۵