جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

«خدا دوست نمی‌دارد که کسی به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آن که ظلمی به او رسیده باشد، همانا که خدا شنوا و داناست»

پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵

م.ن:
۱.”ظلم عبارت است از: گذاشتن یک شی در غیر محل و جای مناسب آن. بر این اساس، ظلم و ستم در مقابل عدل و داد قرار می گیرد؛ چون در تعریف عدل هم گفته شده است: عدل عبارت است از: قرار دادن هر چیز در جای خودش. در اصطلاح، ظلم عبارت است از اینکه: اشیاء، اعمال، صفات و عقاید از محل و جایگاه واقعی آن ها تغییر داده شوند.”

۲. وزیر بهداشت: “کار روانپزشک روانکاوی است”!

۳. امام علی(ع): «کسی که ظلم می‌کند و کسی که با او همکاری دارد و کسی که بدان رضایت دارد، هرسه شریک‌اند».

۴.” خدا دوست نمی‌دارد که کسی به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آن که ظلمی به او رسیده باشد، همانا که خدا شنوا و داناست”

۱. http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3282/4770/38927/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-(1)

۲. https://freudianassociation.org/?p=14847

۳. http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa23403

۴. http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_148_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=46146

  تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت: ۰۸:۵۲