چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

خدمات، زحمات، تلاش‌ها، سختکوشی

چهارشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۴

معصومه هاشمی:

 
داشتم مطلب «صدور دستور دکتر هاشمی برای انجام خریدهای بیمارستان‌های خصوصی از طریق صندوق ذخیره ارزی!!!/ پیدا کنید واردکننده تجهیزات پزشکی را!»* رو می خوندم، دیدم رئیس انجمن بیمارستان های خصوصی تهران، از «خدمات» وزیر بهداشت در حمایت از بخش خصوصی قدردانی کرده. بعد گفته: وزیر بهداشت برای حل مشکلات بیمارستان های خصوصی… «زحمات» زیادی کشیده. بعد گفته اگر… ما بهتر می توانستیم «خدمات» دهیم. بعد گفته… به صورت سرسام آوری «قیمت» انواع «تجهیزات پزشکی» هم «افزایش» می یابد. بعد گفته باز هم به خاطر تمامی «تلاشها» و «سختکوشی» وزیر بهداشت از ایشان متشکریم. بعد آخر آخرش گفته: با دستور دکتر هاشمی قرار شده بخش خصوصی «خرید»هایش را از طریق «صندوق ذخیره ارزی» و با مساعدت وزارت بهداشت انجام دهد که این امر جای خوشحالی است…
بعد هی فکر کردم خب، «صندوق ذخیره ارزی» مال کیه؟ جیب کیه؟ اونوقت «انحصار واردات تجهیزات پزشکی» مال کی بود؟! جیب کی بود؟! بعد ناگهان معنا و مفهوم کلمات «خدمات»، «زحمات»، «تلاش ها» و «سختکوشی» برایم مکشوف شد.

بعد فکر کردم خب معلومه «بابا لب مطلب همین است، کسب سود در نظام بهداشت و درمان کشور با استفاده از بخش خصوصی!»**

 
*
https://freudianassociation.org/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87/
**
https://freudianassociation.org/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17121

  تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۵۵