سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سیرک های ادواری محمد صنعتی

خطر «دانشکده»‌های روانشناسی و روانپزشکی

دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

فاطمه س.:
بعد از اولین دور سیرک صنعتی یکی از دوستان در سایت کامنتی نوشت با این مضمون که خطر دانشکده های روانشناسی و روانپزشکی در این روزها کمتر از بمب اتم نیست. هر روز بیشتر این کامنت را از نزدیک حس می کنم.
مشتی شیاد کنگره می گذارند و تهش به انبوهی دانشجوی روانشناسی، روانپزشکی یک گواهی می دهند که آنها هم بروند و بیفتند به جان مردم و روح و روان مردم را به بازی بگیرند و «دیوها را آزاد کنند»۱

۱.
«هنوز یادمان نرفته که پادوهای این جریان چگونه در اولین نمایش این سیرک ادواری افسار پاره کردند و اگر انجمن فرویدی در آنجا حضور نداشت که جشن شان را بهم بریزد تا به امروز موفق شده بودند که حدود صد هزار روانکاو وحشی تولید کنند تا در عرض پنج سال کل دیوها را از بند آزاد کنند و زحمات چند هزار ساله فرهنگ و تمدن را – که بر روی والایش سکسوالیته بنا شده – بر باد دهند.»
از اخطار رییس انجمن فرویدی
https://freudianassociation.org/?p=47966


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=48541

  تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت: 12:57