چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

خوب است رییس دستگاه قضا یک تحقیق محلی هم انجام دهند

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶

فاطمه س.:
رییس قوه قضاییه: ارزان بودن رسیدگی‌ها از عوامل ازدیاد پرونده‌هاست.

https://freudianassociation.org/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7/

خوب است رییس دستگاه قضا یک تحقیق محلی هم انجام دهد و ببیند که چطور در داسراها کار به این شکل به پیش می رود:

اول از همه بدون دلیل و مدرک متقن یک پرونده برایت درست می کنند، پس از آن وقتی تو به شکل گیری چنین پرونده ای معترض می شوی به تو می گویند نمی توانی در همین پرونده از اینکه برایت پرونده سازی کرده اند شکایت کنی باید بروی جداگانه تو هم شکایت کنی و پرونده تشکیل دهی و تو هم همین کار را می کنی و به این ترتیب دو پرونده خواهی داشت یکی که در آن متهم شده ای و یکی که تو در آن از اینکه بی دلیل متهم شدی شکایت کرده ای.
سپس برای پیگیری شکایتت به دادسرا می روی ولی از آنجایی که شکایت از بعضی به مذاق برخی خوش نمی آید برایت پرونده سومی تشکیل می شود و پس از آن تو باز مجبوری بروی و در یک پرونده چهارم از اینکه پرونده سومی برایت باز شده شکایت کنی* و …
و این است علت رشد تصاعدی پرونده ها آنهم در یک بازه زمانی کوتاه!

*
جناب دادستان معظم کل کشور! اربیل و هرات کجا بود؟ وقتی با تنها روانکاو ایران چنین می کنند با کارگران و معلمان و دانشجویان و دستفروشان چه می کنند؟؟!! راستی بازپرس حسینی جایزه اش را گرفت و شد سرپرست همان دادسرا!!!!!!!

https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39874

  تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۷:۰۴