پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی

خوب مینا تقی نقی فعلاً فقط تا حد «تئوری» سیرکی پیش رفته

جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴

معصومه هاشمی:

 
واااا!!!
دیدید چی شده؟!!!
این مطلب «پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!» را می گم. ببینید:
«مینا ملانقی، در این برنامه، به صورت دیالوگ با یک روانشناس دیگر حرف می زند. در قسمتی از صحبت هاش میگه: «این انسان برای اینکه متمدن بشه، باید از یک سری از خواسته هاش بگذره، دیگه نمی تونه بدون لباس راه بیفته تو خیابون، دیگه نمی تونه اگه از کسی بدش میاد خنجر بکنه تو شکمش، قراره با این آدم حرف بزنه! این جایگاه یک انسان متمدنه! اگه منظورمون از نقاب اینه، خوب این ضرورت داره….»»*
مینا ملانقی داره از تمدن حرف می زنه؟!!! اونوقت مینا خانم، «بار زدن» درسنامه ها و کاست های کلاس دکتر کدیور و با خود بردن هم جزئی از این «جایگاه یک انسان متمدنه»؟!!!!

 
*
https://freudianassociation.org/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18117

  تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۱۷