دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

«خوب گفتن یعنی رابطه کلمات و وجود»

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴

م. آ:

 
اینجا تنها جائی است که می نویسم
https://freudianassociation.org/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85/
“وقتی مطلبی را می خوانم و غرق در سرور می شوم باید بیایم و اینجا بنویسم
وقتی سطری را می خوانم و اندوه مرا فرا می گیرد باید بیایم و اینجا بنویسم
و اینجا تنها جایی است که می نویسم”
و دائم در ذهن تکرار میکنم که”خوب گفتن یعنی رابطه کلمات و وجود؛ رابطه کلمات و آنچه هستیم…”*
 
*دکتر میترا کدیور،مکتب لکان؛ روانکاوی در قرن بیست و یکم، تهران،اطلاعات،۱۳۸۱،ص۲۲


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15866

  تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۴۹