چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خودکشی» + صادق هدایت، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، مافياي روان

خودکشی !!!

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرجان م.:
واقعا این زنی که ما بعنوان گهر همایونپور می شناسیم کیه؟
و هی یاد این مطالب می افتم:
«روانکاوی» این مافیائی ها از چه نوعی ست که درست سه هفته بعد از کنگره جعلی شان جسد بیجان تنها سخنرانی که جرأت می کند در آن شرکت نکند پیدا می شود؟!؟!؟!
https://freudianassociation.org/?p=30194
آن «جسد بیجان» که در دولت یک غیر «سرهنگ» ماستمالی شد
https://freudianassociation.org/?p=33991
«خودکشی» + صادق هدایت
https://freudianassociation.org/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%af%d9%88%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86/%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%af%d9%88%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36456

  تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۸:۳۹