دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی

خود این نامه هم ثمره مشورت با روانپزشکان است

جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴

خدیجه فدائی:

 
جناب دکتر استقامتی در قسمتی از نامه خود درباره انجمن علمی روانپزشکان نوشته:
«به عنوان یکی از مراجع علمی مورد مشورت این دبیرخانه و سایر معاونت های ستادی وزارتخانه در امور علمی و تخصصی رشته روانپزشکی مطرح می باشد»
 
بله جناب ایازی بدلیل مشورت با اینها چنین جوابی را در شان یک وزارتخانه دانستی و آبروی وزارت بهداشت و درمان را به خطر انداختی. این نامه ثمره مشورت با آنهاست.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=13951

  تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۴، ساعت: ۲۲:۱۰