شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

دادستان از رابطه «مرید و مرادبازی» صحبت می‌کرد! چه کسی به اندازه صنعتی در این باره تاکنون حرف زده است؟!

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

مهدیه مرادپور:
دادستان از رابطه “مرید و مرادبازی” صحبت می کرد! چه کسی به اندازه صنعتی در این باره تاکنون حرف زده است؟! کسی که هر جا میدانی ببیند یک مصاحبه ای به راه می اندازد و از لکان و طرفدارانش! انتقاد سخت می کند و آنان را داعشی می خواند و در آخر هم با انگ “مرید و مرادبازی” از کثافت کاری هایی که خودش به راه انداخته با این شانتاژ کردن ها برائت می جوید!
در دادسرا همه صحبت هایی که بازپرس و دادستان داشتند مانند دم خروس بود. اصلا یک دم خروس بازاری بود که نگویید و نپرسید!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23834

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۱۳