سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

دادستان جمهوری اسلامی: «اصلا خیابان مطهری بسته شده بود.»؟!؟!؟

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

سحر ر.:
در ادامه دیدگاه قبلی ام اضافه می کنم که وقتی دادستان محترم توی دل خانواده ها را خالی می کرد و می گفت :” … اینها [اعضای انجمن فرویدی] خیابان را بند آورده بودند. اصلا خیابان مطهری بسته شده بود. ” یادش نبود که در ورودی را به روی ما اعضای انجمن فرویدی بسته بودند و ما را بین در ورودی و میز تحویل موبایلها نگه داشته بودند. ما چطور می توانستیم خیابان را بند بیاوریم؟ و در کمال بهت و ناباوری فکر می کنم پس چطور به خانواده ها گفته: ” اصلا خیابان مطهری بسته شده بود.”؟!؟!؟

وقتی گاهی به غلط خیال می کنم، جز خود “داد”ستان در آن جلسه شاهد دیگری نبوده، یاد جمله ای از امام می افتم: “عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید.”


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23998

  تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۲۶