پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، مافياي روان

دادستان ذبیح زاده! حالا دیگر همه می دانند چرا باید انجمن فرویدی پلمب شود

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵

پ ز:
این مطلب «مهرداد افتخار؛ «روانکاو»ی ویبراتور به دست در «پایین» «تخت روانکاوی»!!!»* را که خواندم فکر کردم این مهرداد افتخار به اسم روانکاوی دارد تبلیغ اسباب بازی جنسی می کند! خب پیامد سوءاستفاده از روانکاوی هم این می شود که جامعه در مقابل روانکاوی مقاومت می کند. زیرا مردم فروید را یک آزادی خواه جنسی تلقی می کنند که به ترویج فساد و بی بند و باری اخلاقی می پردازد.
با نهایت تاسف «این آدم ادعای روانکاو بودن دارد و دبیر علمی یک کنگره جعلی به اسم روانکاوی است!»*
حالا بیشتر ماهیت شبکه «مافیای روان» شناخته می شود که با کشف عظیم فروید چه می کنند. به همین دلیل تمام هدفشان این است که انجمن فرویدی، تنها نهاد رسمی روانکاوی را «پلمپ» نمایند.
* https://freudianassociation.org/?p=29845


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=31394

  تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۴۰