چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

دادستان(!) ذبیح زاده چه ها که نکرد!

سه شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۵

افروز ر.:
خجالت بکش ذبیح زاده
https://freudianassociation.org/?p=25855

وقتی این عکس را دیدم، یادم افتاد که در طول ۸ سال جنگ ایران و عراق، یکی از بزرگترین افتخارات ایران خوش رفتاری با اسرای عراقی بود. خاطرم هست که عده ای با این کار بسیار مخالف بودند. می گفتند همین عراقی ها بودند که مردان و زنان و کودکان ما را به خاک و خون کشیدند حالا چرا ما باید با آنها خوش رفتاری کنیم؟! اما تا آخرین لحظه ای که اسرای عراقی در خاک ایران بودند، هیچ کس با آنها به بدی رفتار نکرد.
ولی دادستان سید جواد ذبیح زاده با ما در «آن دادسرا» در آن دو روز ۲۵ و ۲۶ خرداد چه ها که نکرد! ما را کتک زد، تهدید و توهین کرد، بازداشت غیرقانونی کرد، اجازه تماس با خانواده هایمان را تا ۲۴ ساعت نداد. فخش و ناسزا گفت. برای خانواده هایمان جلسه توجیهی!!! گذاشته، به آنها دروغ گفت و حتی تهدیدشان کرد!!! و …


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=26625

  تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۹:۵۲