یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

داستان رکود علمی نهاله مشتاق

یکشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۵

زهرا م:
داستان رکود علمی نهاله مشتاق در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی زبانزداست. به دلیل همین رکود علمی مجبور شده اند او را به عنوان عضو هیات علمی و استاد در دانشگاه نپذیرند. اما همین فرد در دومین کنگره جعلی روانکاوی از اعضای هیات رییسه کمیته علمی است. گرچه صلاحیت‌ علمی‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ هیات‌ رئیسه‌ در یک کنگره از شرایط اساسی محسوب می شود. البته انتظار زیادی از این کنگره جعلی نمی رود چون محمد صنعتی خود با جعل عناوینی چون روانکاو، روانپزشک و رواندرمانگر ریاست کنگره را بر عهده دارد. «پدرخوانده» به افرادی چون مشتاق، همایون پور و افتخار… که رکود علمی داشته باشند یا مدرکشان BGSP Inc باشد به عبارتی به درد لای جرز بخورد، ارج می نهد و به آنها بال و پر می دهد.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28114

  تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت: 12:07