پنج شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:درباره ما

درباره ما/ ماریه مرادی

 

انجمن فرویدی با هدف شناساندن روانکاوی به جامعه ایرانی و احقاق جایگاه واقعی و در خور و شایسته آن در ایران تأسیس شده است.[۱] باید در نظر داشته باشیم که «وقتی می‌گوییم روانکاوی یعنی فروید و وقتی می‌گوییم فروید یعنی روانکاوی»[۲] بدون هیچ پسوند و پیشوندی. جمله «روانکاو به معنای واقعی کلمه فقط فرویدی است. حتا لکان هم فقط یک بازگشت به فروید است»[۳]، بار دیگر تأکید بر همین حقیقت است.

 

از آنجا که «با دانش فرویدی نمی‌شود سرسری و فقط از طریق مطالعه و چیزهایی که گفته می‌شود و شنیده می‌شود آشنا شد. این یک دانشی‌ست که آدم باید با گوشت و پوست خودش تجربه کند.»[۴] و از آنجا که این دانش «خواب طولانی و شاید ابدی بشریت را آشفته می‌کند»[۵]، بنابراین همواره در معرض «مقاومت»[۶] و اشکال مختلفی از «مخالفت جامعه علمی»[۷] و «تحریف»[۸] قرار گرفته و خواهد گرفت.

 

انجمن فرویدی با «ریاست و هدایت»[۹] سرکار خانم دکتر میترا کدیور، تنها عضو انجمن جهانی روانکاوی در ایران[۱۰] حافظ و پاسبانی شبانه‌روز و بی‌وقفه برای «بذر»[۱۱] فرویدی است که اطرافش «علف‌های هرزه بسیاری وجود داشته و هنوز هم دارد.»[۱۲]

 

از ویژگی‌های بارز این انجمن نظم و دیسیپلین حاکم بر آن به معنای واقعی کلمه است. همانطور که در جلسات روانکاوی «صحبت از نظم بوروکراتیک»[۱۳] است. «یک انجمن منسوب به فروید نمی‌تواند از نظر رعایت مقررات انضباطی کمتر از آن چیزی باشد که مثلاً در بازی‌های المپیک و یا در جام جهانی وجود دارد.»[۱۴] در انجمن فرویدی «اعتبار می‌بایست هر روز با طلوع خورشید از نو کسب شود و هیچکس نمی‌تواند به افتخارات گذشته‌اش لم بدهد و هر کاری دلش خواست بکند.»[۱۵]

 

انجمن فرویدی جایی‌ست که خواب در آن جایز نیست، حتا وقتی خواب هستیم: «در اخلاق فرویدی هم که ما حتی مسؤول رؤیاهایمان هستیم.»[۱۶]

 

ماریه مرادی، عضو انجمن فرویدی

 

۱. اساسنامه انجمن فرویدی، ماده ۹، بند الف

۲. سخنرانی دکتر میترا کدیور در اولین جلسه پنج‌شنبه‌های فرویدی، مهرماه ۱۳۸۴

۳. پی نوشت دکتر میترا کدیور بر بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن فرویدی، ۱۳۸۸/۹/۱۴

۴. سخنرانی دکتر میترا کدیور در اولین جلسه پنج شنبه‌های فرویدی، مهرماه ۱۳۸۴

۵. دکتر میترا کدیور، کتاب مکتب لکان ـ روانکاوی در قرن بیست و یکم، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۸۱، صفحه ۳۵

۶. همان منبع، صفحه ۳۶

۷. همان منبع، صفحه ۱۹

۸. همان منبع، صفحه ۳۵

۹. سایت انجمن فرویدی، درباره ما، دکتر منصوره اردشیرزاده

۱۰. سایت انجمن فرویدی، دکتر میترا کدیور

۱۱. سخنرانی دکتر میترا کدیور در اولین جلسه پنج‌شنبه‌های فرویدی، مهرماه ۱۳۸۴

۱۲. همان منبع

۱۳. دکتر میترا کدیور، کتاب مکتب لکان ـ روانکاوی در قرن بیست و یکم، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۸۱، صفحه ۶۰

۱۴. پی نوشت دکتر میترا کدیور بر دومین جلسه هیأت مدیره انجمن فرویدی ۱۳۸۷/۸/۱۸

۱۵. همان منبع

۱۶. پی نوشت دکتر میترا کدیور بر چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن فرویدی، ۱۳۸۷/۹/۲


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=2624

  تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ساعت: ۱۱:۱۳