شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد/ پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

احمد کریمی دهکردی:
بودند کسانی که به «انجمن فرویدی» پیوستند و عضو «انجمن فرویدی» شدند و به هزار و یک دلیل از ادامه فعالیت و «طی طریق» در این «انجمن» بازماندند؛ ولی در باورشان «انجمن فرویدی» برایشان «انجمن فرویدی» است.
زنده باد اعضای «انجمن فرویدی»، زنده باد تنها «روانکاو» ایران دکتر «میترا کدیور».
سرودی از حضرت مولانا:
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
ترک من خراب شب گرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن
از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی
بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن
ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده
بر آب دیده ما صد جای آسیا کن
خیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا
بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن
بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد
ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن
دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد
پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن
در خواب دوش «پیری» در «کوی عشق» دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
گر «اژدهاست» بر ره «عشق» است چون زمرد
از برق این زمرد هین دفع اژدها کن
بس کن که بیخودم من ور تو هنرفزایی
تاریخ بوعلی گو تنبیه بوالعلا کن

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23903

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۰۸