پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

درد دل جلالی ندوشن با «تماشاچیان»

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵

م.ش.
یه وقت کسی فکر نکند صنعتی روز اول صدایش در نمی آمد و از ترس برخود می لرزید و به سختی کلمات را ادا می کرد از چیزی ترسیده بودها، فقط نمی دانم چرا یک هو دل دکتر جلالی کجایش به درد آمده بود که با تماشاچیان خواست دردودل کند و آنها را محرم اسرار دانست که بگوید ما این کنگره را زیر سایه ترس آغاز کردیم


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28861

  تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۴